Teamworkshop
Become the best team

Wil je het persoonlijk leiderschap van ieder teamlid vergroten? BDapper geeft ook workshops leiderschap aan artsengroepen vanaf 4 teamleden.

Meten is weten. Bij een jaartraject voor artsengroepen vanaf 4 teamleden schiet BDapper uit de startblokken met een teamscan van een halve dag. Aan de hand van de individuele drijfveren worden de drijfveren van het team in kaart gebracht. Wat zijn de sterktes, valkuilen en blinde vlekken van het team? Kan hier een behandeling aangekoppeld worden om het team nog meer optimaal te laten functioneren? Na zes maanden vindt er een follow-upmeeting plaats.

Welk effect heeft de behandeling teweeggebracht? Hoe uiten de positieve resultaten zich? Zijn er nieuwe tips nodig om neveneffecten te tackelen? Teambegeleiding op jaarbasis is een perfect match om het volle potentieel van je team te unlocken en de onderlinge dynamiek te versterken. Mooi meegenomen? Ieder teamlid ontvangt accreditatiepunten ethiek en economie.

SCHRIJF JE NU IN

Wie kan bij BDapper terecht?


BDapper informeert, inspireert en begeleidt medisch directeurs, diensthoofden, artsen en arts-specialisten. Een-op-een of in groep leer ik smart skills te traceren en intensiveren. BDapper is erkend dienstverlener voor de KMO-portefeuille.

Training & development for medical professionals only.