Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepassing

 • Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke afspraak tussen BDapper BV en deelnemer.
 • Deelnemers aanvaarden deze algemene voorwaarden bij registratie. De algemene voorwaarden zijn te vinden op de website van BDapper.
 • Uitzonderingen op deze algemene voorwaarden kunnen enkel gemaakt worden na een schriftelijk akkoord met BDapper BV.

Artikel 2: Inschrijving

 • De inschrijving voor een bijscholing gebeurt via de website van BDapper.
 • Het invullen van het inschrijvingsformulier via de website is het contract tussen BDapper en de deelnemer.
 • Door het inschrijvingsformulier in te vullen is de deelnemer verplicht om het inschrijvingsgeld te betalen.

Artikel 3: Betaling

 • Bij inschrijven dient het inschrijvingsgeld uiterlijk 2 weken na datum gestort te worden.
 • Ingeval dat BDapper de betaling niet ontvangen heeft voor het starten van de bijscholing behoudt BDapper zich het recht om de deelnemer niet toe te laten tot de bijscholing

Artikel 4: Annulatie

 • Mocht u onverwachts verhinderd zijn, dan mag een collega in uw plaats komen zonder dat hier extra kosten aan verbonden zijn. Dit kan u doorgeven aan hello@bdapper.be.
 • Bij een annulering 1 maand voor de ingeschreven sessie wordt de volledige som terugbetaald.
 • Bij latere annulering is het niet mogelijk om het inschrijvingsgeld terug te krijgen.

Artikel 5:  Recht op aanpassen/annuleren

 • BDapper behoudt zich het recht om een bijscholing te annuleren of aan te passen.

Artikel 6: Toepasselijk recht en bevoegde instanties

 • Deze algemene voorwaarden en betrekkingen tussen BDapper BV en de deelnemer worden beheerst door het Belgisch recht.
 • Alle eventuele geschillen in verband met de betrekkingen tussen BDapper BV en de deelnemer of met deze algemene voorwaarden zullen uitsluitend worden beslecht voor de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

Artikel 7: Persoonlijke gegevens

Door dit inschrijvingsformulier in te vullen geef je toestemming aan BDapper BV om jouw persoonsgegevens op te slaan. We gebruiken deze informatie om jouw gerichte informatie over onze bijscholingen te kunnen geven. Deze informatie zal niet doorgegeven worden aan derden. Opting-out kan steeds via mail naar hello@bdapper.be.